Kontakt

 

Pastor:
Linn Bernberg
pastor@fornasabetel.se

 

Ordförande:
Jan-Erik Eriksson
ordf@fornasabetel.se

 

Adress:
Betelförsamlingen
Järnvägsgatan 14
590 33 Fornåsa

 

Telefon: 0725-770120

 

Plusgiro: 59 27 65-2

 

Bankgiro: 370-1448

 

Swish: 123 354 74 11

 

Till kontaktsidan »Vi tror på...

 

Att i några korta ordalag definiera den kristna trons innehåll är egentligen en omöjlig uppgift. Tron innehåller så mycket och Gud är så ofantligt stor! Vi vill ändå kortfattat uttrycka vår tro på Gud genom följande:

 

Vi tror på Gud som universums skapare och livets upprätthållare. Gud är alltigenom god, kärleksfull och helig. Han är Fadern, Sonen och Anden, vår Skapare, Frälsare och Hjälpare.

 

Tron på Gud har sitt centrum i Jesus Kristus och hans liv, död och uppståndelse för vår skull. Gud blev människa och tog själv på sig domen över våra synder. Jesus, som är enda vägen till Gud, sitter nu på Faderns högra sida och talar väl för oss. Vi väntar på och ser fram emot hans synliga återkomst.

 

Guds helige Ande är sänd till världen för att förmedla frälsning till människor samt lära och påminna Jesu lärjungar om vad Jesus sagt. Anden ger kraft att vittna och utrustar oss med gåvor för tjänst i församlingen och världen.

 

I överensstämmelse med klassisk kristen tro bejakar vi alltså tron på en god och helig Gud, människans unika ställning och ansvar i skapelsen, insikten om människans skuld inför Gud och Kristi försoningsverk för alla människors skull. Vi bekänner oss också till den heliga Andens verk i människor, behovet av omvändelse och upprättelse till ett liv som Jesu lärjungar och lemmar i Kristi kropp, liksom tron på att vi en gång ska stå inför Gud och redovisa hur vi har förvaltat våra liv.

 

För övrigt ansluter vi oss till den tro som är formulerad i de urkristna trosbekännelserna och i den s.k. Lausanne-deklarationen.Vecka 42 2019

 

Måndag 14 oktober

19:00-20:00 Bön

 

Tisdag 15 oktober

19:00-20:00 Bön

 

Onsdag 16 oktober

19:00-20:00 Bön

20:00 Församlingsmöte

 

Torsdag 17 oktober

19:00-20:00 Bön

 

Fredag 18 oktober

18:00-19:15 Fredagshäng

19:30 Tonår

 

Lördag 19 oktober

09:00-10:00 Bön

10:00 Arbetsdag

 

Söndag 20 oktober

10:15 Bön och lovsång

10:30 Gudstjänst med nattvard: Linn Bernberg

 

Till kalendariet »

 

Fornåsa Betelförsamling © 2009-2019 • info@fornasabetel.se