Kontakt

 

Pastor:
Linn Bernberg
pastor@fornasabetel.se

 

Ordförande:
Jan-Erik Eriksson
ordf@fornasabetel.se

 

Adress:
Betelförsamlingen
Järnvägsgatan 14
590 33 Fornåsa

 

Telefon: 0725-770120

 

Plusgiro: 59 27 65-2

 

Bankgiro: 370-1448

 

Swish: 123 354 74 11

 

Till kontaktsidan »Välkommen till Fornåsa Betelförsamling!

 

Betelförsamlingen är en församling i Fornåsa som tillhör Evangeliska Frikyrkan.
Vi har ca 50 medlemmar och har förutom söndagsgudstjänster många andra samlingar, inte minst för barn och ungdomar.

 

 

 

BETELS RÅD OCH RIKTLINJER GÄLLANDE COVID-19 (2020-04-03)

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen som församling.

 

Vi vill inte gripas av fruktan, men heller inte riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet utan istället agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Som församling vill vi visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap, och andra runt oss, som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Och vi gör det genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta (https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../skydda-dig-och-andra/...).

 

Vi behöver alltså alla tänka på att tvätta händerna ofta och noggrant, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion. Allt för att skydda varandra så att vi följer Jesu ord om att ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

 

Vi kan i dagsläget inte fortsätta med offentliga gudstjänster, men hoppas på sikt kunna erbjuda andra möjligheter att ta del av andakter och predikan.

 

I den situation som nu råder ber vi om helande och hopp till vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den som känner sig orolig och rädd.

 

Guds välsignelse
Församlingsledningen genom;
Linn Bernberg, Pastor

 Denna vecka

 

P.g.a. rådande regler och rekommendationer kring spridningen av covid-19 har vi för närvarande inga offentliga gudstjänster. Fredagshäng och Tonår fortsätter tills vidare att samlas på fredagar.

 

Fornåsa Betelförsamling © 2009-2020 • info@fornasabetel.se